POWERED BY VOBCO  
11. srpnja 2020.

Odnosi s ulagateljima

Zakonom o tržištu kapitala (dalje: ZTK – NN br. 88/2008) propisano je izdavatelji, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu, trebaju javno objavljivati propisane podatke i informacije koje se odnose na njihovo poslovanje ili su povezani s njime, a što ima ili može imati utjecaj na odluke potencijalnih ulagatelja kod odlučivanja o raspolaganju vrijednosnicom izdavatelja (cjenovno osjetljive informacije). Obveza javnog objavljivanja podataka i informacija, te obavještavanje drugih subjekata (HANFA, burza) detaljnije je propisana podzakonskim aktima i pravilima burze.

Izdavatelj ispunjava svoju obvezu javne objave podataka objavljivanjem na svojim internet stranicama. Neke od objavljenih informacija imaju periodički karakter (financijski izvještaji), a neke se objavljuju odmah nakon što se za njih sazna.

Osim što sadržaj ovih web stranica ispunjava navedene propisane obveze Društva, on izražava nastojanje uprave Društva da svoje dioničare i javnost informira o svim važnim podacima i događajima koje se odnose na Društvo.

Burzovni monitor
    Stanje tržišta: -
OZNAKA STANJE ZADNJA PROMJENA KOLIČINA PROMET
 SNBA-R-A - - - - - -
Cjenovno osjetljive informacije / Novostiprikaži sve
26.6.2020.
Document
24.6.2020.
Document
2.6.2020.
Document
29.5.2020.
Document
27.5.2020.
Document
Financijski izvještajiprikaži sve
30.4.2020.
Document
30.4.2020.
Document
30.4.2020.
Document
30.4.2020.
Document
26.2.2020.
Document
Opći podaci o vrijednosnici
       
   Oznaka dionice: SNBA-R-A
   Broj izdanih dionica: 918.972
   Broj vlastitih dionica: 7.894
   ISIN: HRSNBARA0003
   Nominalni iznos: 100,00
   Kotacija na ZSE: Redovito tržište
6 mjeseci 1 godina 5 godina