POWERED BY VOBCO  
6. prosinca 2023.

Vlasnička struktura

 R.B.  Dioničar.  Količina  Postotak  Vrsta računa
1 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. / MKBEGYENSULY NYILTVEGU BEFEKTETESI ALAP 84.758 9,22 Skrbnički račun
2 ADDIKO BANK D.D. / MWM1 OTVORENI AIF 83.884 9,13 Skrbnički račun
3 SOKAČIĆ DRAGUTIN 73.781 8,03 Osnovni račun
4 SB-S D.D. 71.374 7,77 Osnovni račun
5 BANKA SPLITSKO - DALMATINSKA D.D. U STEČAJU 60.000 6,53 Osnovni račun
6 CERP / REPUBLIKA HRVATSKA 48.094 5,23 Zastupnički račun
7 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. / ZADRO GORDAN 38.050 4,14 Skrbnički račun
8 MIKULIĆ EMIL 36.554 3,98 Osnovni račun
9 BERIŠIĆ LJUBICA 36.432 3,96 Osnovni račun
10 GALIĆ JOSIP 29.962 3,26 Osnovni račun