POWERED BY VOBCO  
4. srpnja 2022.

Odnosi s ulagateljima

Zakonom o tržištu kapitala (dalje: ZTK – NN br. 88/2008) propisano je izdavatelji, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu, trebaju javno objavljivati propisane podatke i informacije koje se odnose na njihovo poslovanje ili su povezani s njime, a što ima ili može imati utjecaj na odluke potencijalnih ulagatelja kod odlučivanja o raspolaganju vrijednosnicom izdavatelja (cjenovno osjetljive informacije). Obveza javnog objavljivanja podataka i informacija, te obavještavanje drugih subjekata (HANFA, burza) detaljnije je propisana podzakonskim aktima i pravilima burze.

Izdavatelj ispunjava svoju obvezu javne objave podataka objavljivanjem na svojim internet stranicama. Neke od objavljenih informacija imaju periodički karakter (financijski izvještaji), a neke se objavljuju odmah nakon što se za njih sazna.

Osim što sadržaj ovih web stranica ispunjava navedene propisane obveze Društva, on izražava nastojanje uprave Društva da svoje dioničare i javnost informira o svim važnim podacima i događajima koje se odnose na Društvo.

Burzovni monitor
    Stanje tržišta: -
OZNAKA STANJE ZADNJA PROMJENA KOLIČINA PROMET
 SUNH-R-A - - - - - -
Cjenovno osjetljive informacije / Novostiprikaži sve
5.4.2019.
Document
5.4.2019.
Document
21.12.2018.
Document
13.11.2018.
Document
13.11.2018.
Document
Financijski izvještajiprikaži sve
8.11.2021.
Document
8.11.2021.
Document
13.11.2018.
Document
13.11.2018.
Document
13.11.2018.
Document
Opći podaci o vrijednosnici
       
   Oznaka dionice: SUNH-R-A
   Broj izdanih dionica: 8.341.288
   Broj vlastitih dionica: 0
   ISIN: HRSUNHRA0003
   Nominalni iznos: 20,00
   Kotacija na ZSE: Redovito tržište
6 mjeseci 1 godina 5 godina