POWERED BY VOBCO  
17. kolovoza 2019.

Vlasnička struktura

 R.B.  Dioničar.  Količina  Postotak  Vrsta računa
1 PTR PRIME TOURIST RESORTS (CYPRUS) LIMITED 17.953.331 92,45 Osnovni račun
2 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 772.415 3,98 Skrbnički račun
3 CERP / REPUBLIKA HRVATSKA 33.128 0,17 Zastupnički račun
4 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. 18.092 0,09 Skrbnički račun
5 TVRDEIĆ ANTE 10.060 0,05 Osnovni račun
6 ŠMUK ZDRAVKA 7.382 0,04 Osnovni račun
7 BAŠIĆ DAMIR 6.831 0,04 Osnovni račun
8 HENSELER SONJA 5.838 0,03 Osnovni račun
9 VUKUŠIĆ DENIS 5.517 0,03 Osnovni račun
10 Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira 5.000 0,03 Osnovni račun