GT

Global Trader™

Global Trader™ je računalni sustav za trgovanje financijskim instrumentima u realnom vremenu na globalnom i lokalnim tržištima (burzama) i za upravljanje portfeljima klijenata. Global Trader™ povezuje burze, brokera i investitora – brokerovog klijenta u elektronskoj dvosmjernoj komunikaciji s visokoučinkovitim automatiziranim procesuiranjem događaja povezanih s transakcijama (rad u realnom vremenu).

Dvosmjerna komunikacija između klijenta i brokera obavlja se putem interneta. Pristup brokeru klijent ostvaruje iz svog portfelja otvorenog u postupku njegove registracije kod brokera, na internet stranicama brokera (upotrebom korisničkog imena i zaporke).

Kome je namijenjen

Proizvod je namijenjen pružateljima investicijskih usluga (investicijska - brokerska društva, banke s registriranim brokerskim poslovanjem i drugi pružatelji usluga s financijskim instrumentima), koji razinom svojih brokerskih i portfeljnih usluga žele dostići visoke standarde i mogućnosti elektronskog trgovanja na globalnim i/ili lokalnoj burzi, sa svojim klijentima uspostaviti komunikaciju putem interneta, pružiti im lepezu kvalitetnih usluga i alata za trgovanje financijskim instrumentima i upravljanje njihovim portfeljem / portfeljima, te cijeli proces brokerskog poslovanja visoko automatizirati.

Čemu služi

Brokerovom klijentu (ulagatelju) sustav Global Trader™ služi za provođenje transakcija financijskim instrumentima u realnom vremenu uz privid, zbog automatiziranosti i brzine cijelog procesa, da on to obavlja putem interneta direktno na burzi. Stvarno se cijeli proces obavlja po strogo propisanim i kontroliranim procedurama posredstvom brokera.

Global Trader™ omogućava klijentu pristup putem interneta paketu svojih usluga u svrhu:

 • informiranja (watch liste instrumenata po vlastitom odabiru klijenta)
 • dubinskog pregled ponuda kupnje i prodaje na burzi (apsolutna i relativna promjene aktualnog tečaja u odnosu na iste dan ranije, broj transakcija u danu, promet ... – sve u realnom vremenu1)
 • odlučivanja (moćan alat za tehničku analizu domaćih i inozemnih vrijednosnica)
 • trgovanja (slanje naloga za kupnju / prodaju različitih načina, vremena i uvjeta izvršenja, izmjene i opozivi naloga)
 • evidentiranja (sve aktivnosti i stanja se pohranjuju u bazi podataka)
 • pregledavanja i izvještavanja (osim aktualnih, klijent ima pristup pregledima i ispisima izvještaja povijesnih podataka iz njegova portfelja – nalozi, transakcije, novčani tokovi, izračun kapitalne dobiti / gubitka u odabranom razdoblju i dr.)

Za pružatelja usluga (investicijska društva, banke) sustav Global Trader™ znači automatizaciju cjelokupnog brokerskog poslovanja i mogućnost trgovanja i rada u realnom vremenu. Zbog toga sustav pruža visoku učinkovitost i racionalnost rada, sadržajno bogat i tehnološki suvremen paket usluga klijentima za informiranje, odlučivanje, trgovanje, evidentiranje i upravljanje njihovim portfeljima. U sustav je integrirana mogućnost korisnika Global Trader™-a da klijentima pruža kvalitetnu uslugu upravljanja (multivalutnim) portfeljima sastavljenih iz financijskih instrumenata domaćih i inozemnih izdavatelja.

1 Pretpostavaka za rad i iskaz podataka klijentima u realnom vremenu je da pružatelj usluga (inveticijsko društvo, banka ...) s burzom ima tehnički i pravno uređen odnos za trgovanje, te korištenje i distribuciju podataka klijentima, u realnom vremenu.

Svojstva platforme

Global Trader™, kao trgovinska platforma, nezaobilazan je način automatiziranog rada u pružanju brokerskih i portfeljnih usluga suvremene financijske industrije. Komunikacija s klijentima putem interneta i uz korištenje suvremenih elektroničkih uređaja (klasična i tablet računala, smartphone), te rad u realnom vremenu, postali su standard u pružanju ovih usluga. Za klijente koji ne koriste internet, Global Trader™ omogućava i klasičan način korištenja brokerskih usluga.

Ovaj sustav omogućava trgovanje na različitim burzama (lokalnoj i globalnim), u raznim valutama i uz korištenje usluga depozitorija te prijeboja i namire institucija u različitim državama. To proizvodu daje univerzalnost primjene i čini ga atraktvnim domaćim i stranim korisnicima. Sustav Global Trader™ je:

 • fleksibilan (moguće ga je brzo prilagoditi novim okolnostima)
 • skalabilan (omogućava dodavanje novih klijenata i aplikacija bez dorade sustava)
 • radi u realnom vremenu
 • ima mogućnost spajanja s različitim vanjskim sustavima (burze, posrednici, banke, depozitoriji, skrbnici)
 • omogućava korisnicima direktan pristup putem interneta u realnom vremenu
 • omogućava visok stupanj automatizacije procesa poslovanja
 • višejezičan (podrška za višejezičnost je ugrađena u sustav)