KND

Knjiga naloga za depozitorij

Aplikacija KND je cjelovito rješenje za vođenje poslova koje dioničko društvo, kao izdavatelj nematerijaliziranih dionica, drži deponirane u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD), za razmjenu podataka između društva i SKDD, za slanje naloga za upis svih vrsta promjena u depozitorij te za izradu aktualnih i povijesnih pregleda i izvještaja o dionicama i dioničarima za potrebe uprave i drugih organa društva.

Dioničko društvo je sklapanjem ugovora o korištenju usluga SKDD preuzelo određena prava i obveze, te prihvatilo pravila i procedure kojima se provode upisi promjena u depozitoriju.

Kome je namijenjena

Aplikacija KND namijenjena je dioničkim društvima koja su izdala dionice u nematerijaliziranom obliku pa su podaci o njima, kao elektroničkim zapisima, kao i podaci o njihovim imateljima, temeljem zakonske obveze pohranjeni u depozitoriju SKDD. Komunikacija između društva, dioničara i SKDD, te procedure upisa promjena u depozitorij i izvještavanje, uređeni su zakonom i aktima SKDD.

Čemu služi

Aplikacija KND omogućava dioničkom društvu da strogo propisane i formalizirane procedure izdavanja zahtjeva (naloga) za upis promjene u depozitorij provede brzo, jednostavno i točno. To se odnosi na upise promjena koje se odnose na društvo, dionice društva ili dioničare – imatelje dionica društva. Osim toga, aplikacija omogućava komunikaciju između društva i SKDD razmjenom podataka (datoteka) u elektronskom obliku.

Svojstva aplikacije

Aplikacija KND omogućava pohranu podataka koji se šalju u SKDD i/ili primaju iz SKDD. Time se mogu obavljati pregledi i generirati izvještaji koji se odnose na aktualne i povijesne podatke. KND između ostalog omogućava:

 • komunikaciju između društva i SKDD razmjenom podataka (datoteka) u elektronskom obliku
 • jednostavnu izradu naloga za upis promjene u SKDD
 • prihvat mjesečnih podataka o vlasničkim pozicijama dioničara koje SKDD šalje društvu
 • prihvat podataka radi provođenja korporativnih akcija društva
 • pregled vlasničke i upravljačka strukture društva na određeni datum i/ili promjene u tom smislu u odabranom razdoblju
 • pregled stanja vlasničkih pozicija dioničara
 • pregledi dionica pod teretom
 • pregled vlastitih – trezorskih dionica
 • pregled dionica kojima je pridružen neki drugi atribut - otplaćenost prema AUDIO, zabrana otuđenja / raspolaganja i dr.
 • evidenciju osobnih podataka dioničara potrebnih za provođenje korporativnih akcija društva
 • pregled izdanih naloga i njihov status i dr.

Usluge vezane uz KND

Kupac aplikacije KND ima mogućnost korištenja opcije da vođenje knjige naloga za njega obavlja Vobco d.o.o.