KPU

Knjiga poslovnih udjela

Aplikacija KPU služi evidenciji poslovnih udjela i članova društva u društvima s ograničenom odgovornošću, a vodi se u elektronskom obliku. Uprava društva s ograničenom odgovornošću dužna je voditi knjigu poslovnih udjela, a o promjenama pravovremeno i cjelovito izvještavati sudski registar.

Članovi uprave društva odgovaraju društvu, članovima društva i vjerovnicima solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom za točnost podaka u knjizi poslovnih udjela, te izvještaje i izjave koje su dali registarskom sudu. Ove obveze uprave društva propisane su Zakonom o trgovačkim društvima (čl. 410. st. 4).

Zakonom je propisano koji podaci se moraju evidentirati u knjizi poslovnih udjela, te ostavio prostor da se izjavom o osnivanju odnosno društvenim ugovorom propišu postupci, ograničenja i drugi elementi koji se odnose na članove društva, otpuštanje, stjecanje i nasljeđivanje poslovnih udjela te druge odnose koji su drugačiji od rješenja koje je dao Zakon.

Kome je namijenjena

Aplikacija KPU je namijenjena društvima s ograničenom odgovornošću čije uprave, prema važećim propisima, moraju voditi evidenciju u članovima društva, poslovnim udjelima i druge evidencije povezane s tim.

Čemu služi

Aplikacija KPU koristi se za elektroničku evidenciju poslovnih udjela u društvu, članovima društva, upisu svih promjena s tim u vezi (prijenosi udjela, podjela i spajanje poslovnih udjela, povećanje ili smanjenje iznosa poslovnih udjela, upis novih poslovnih udjela, povlačenje poslovnih udjela, upis i brisanje tereta, upis i brisanje zabilježbi i napomena uz poslovne udjele), vođenje zbirke isprava te za komunikaciju i usklađivanje s evidencijom sudskog registra.

Svojstva aplikacije

Aplikacija KPU omogućava cjelovitu, brzu, sigurnu, trajnu i jednostavnu evidenciju podataka. Moguć je brzi pristup aktualnim i povijesnim podacima (na odabrani datum) kroz različite preglede i izvještaje s mogućnošću ispisa.

Usluge vezane uz KPU

KPU je jedinstven proizvod na hrvatskom tržištu. U njega je ugrađeno znanje i gotovo dvadeset godišnje iskustvo društva VOBCO d.o.o. u izradi softvera namijenjenog vlasničkoj evidenciji u trgovačkim društvima, primijenjeno u oko 300 trgovačkih društva u Republici Hrvatskoj.

Koristeći to znanje i iskustvo, VOBCO klijentima nudi uslugu vođenja knjige poslovnih udjela u njihovo ime i za njihov račun.