Usluge

Naše usluge obuhvaćaju savjetovanje, obuku te održavanje programa, kao i vođenje poslova u ime i za račun klijenta.

Isplata dividende

Usluga obuhvaća poslove koje trgovačko društvo – korisnik usluga treba obaviti radi isplate dividende dioničarima odnosno članovima društva. Uključuje preuzimanje podataka o imateljima prava na dividendu, obračun dividende, poreza i prireza, izradu propisane dokumentacije, pripremu datoteka za isplatu odnosno plaćanja (e-banking), datoteku s podacima poreznoj upravi (JOPPD), izvješćivanje dioničara / članova društva i dr.

Za obavljanje ovih poslova koristi se vlastita aplikacija Dividenda koja omogućuje, osim obavljanja tekućih poslova pripreme, obračuna i isplate dividende, evidenciju povijesnih podataka o isplaćenoj i neisplaćenoj dividendi, naknadnu isplatu dividende, ažuriranje podataka o stopama poreza i prireza, evidenciju nedostajućih podataka radi kojih nekim dioničarima nije moguća isplata te mogućnost njezina ažuriranja i dr.

Priprema i praćenje skupštine

Usluga Priprema i praćenje skupštine (PPS) obuhvaća sustav potreban za pripremu i praćenje skupštine trgovačkog društva s elektroničkim glasovanjem. Također, moguće je praćenje rada drugih organizacija i skupova koje donose odluke glasovanjem.

PPS se nudi kao usluga „ključ u ruke“. To znači da sav posao i brigu o pripremi i praćenju tijeka skupštine, uključujući elektronsko glasovanje, može preuzeti VOBCO. VOBCO osigurava znanje u pripremi i provedbi skupštine, stručno osoblje, potrebnu opremu, te jamči efikasnu i kvalitetnu provedbu skupštine korištenjem najmodernije tehnologije.

Detaljnije o usluzi

Vođenje knjige poslovnih udjela

Vobco d.o.o. pruža klijentima uslugu vođenja knjige poslovnih udjela. Usluga se obavlja u ime i za račun društva – korisnika usluga na temelju skopljenog ugovora i punomoći, sukladno važećim propisima RH. Knjiga poslovnih udjela se vodi u elektronskom obliku korištenjem vlastite aplikacije KPU.

Radi se o usluzi visoke kvalitete i profesionalnosti temeljene na znanju i dugogodišnjem iskustvu u poslovima vlasničke evidencije trgovačkih društava.

Isporuka web sadržaja

Društvo Vobco d.o.o. pruža uslugu isporuke web sadržaja klijentima – izdavateljima čije dionice (i drugi financijski instrumenti) kotiraju na burzi. Radi se o sadržajno bogatom i vizualno atraktivnom prikazu aktualnih i povijesnih podataka o kretanju tečajeva dionica, volumenu trgovanja, prometima i drugim podacima zanimljivim investitorima i dioničarima kompanije. Navedeni sadržaji se kontinuirano ažuriraju, a sadrže podatke iskazane u analitičkom (tabelarno) i grafičkom obliku. Grafički prikaz može biti obogaćen velikim izborom indikatora tehničke analize. Sadržaji se linkom stavljaju na web izdavatelja, u segmenu njegovih web stranica namijenjenih investitorima, a grafički oblikuju tako da se uklapaju u koncept prezentacije izdavatelja na web-u.

Primjeri isporuke web sadržaja

Vođenje knjige naloga za depozitorij

Vobco d.o.o. pruža usluge dioničkim društvima u vođenju knjige naloga za depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD). Vobco d.o.o. u ime i za račun korisnika usluga obavlja poslove koje je ono, sukladno propisima i aktima SKDD, preuzelo sklapanjem ugovora o članstvu u SKDD. Pružanje usluge uređuje se ugovorom i punomoći, a vođenje se obavlja korištenjem vlastite aplikacije KND.

Ovom uslugom dioničko društvo ima kvalitetno i profesionalno vođene poslove vlasničke evidencije, ažurno obavljanje poslova upisa u depozitorij i izvještavanje organa društva o promjenama u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi, te drugim promjenama vezanim uz dionice društva. Ako za to postoji potreba, usluga Vobco-a uključuje povezivanje razmjene podataka između SKDD i CERP (HFP), te njihovo ažuriranje.

Procjena vrijednosti

Vobco d.o.o. pruža usluge procjene (tržne) vrijednosti imovine u rasponu od cjelovite procjene vrijednosti trgovačkih društava korištenjem statičkih i dinamičkih metoda procjene, pa do procjene pojedinih vrsta imovine (aktive) fizičkih ili pravnih osoba.

Održavanje aplikacija i obuka

Vobco d.o.o. obavlja uslugu održavanja aplikacija koje prodaje / ustupa pravo uporabe korisnicima, obuku zaposlenika korisnika za rad s tim aplikacijama, te druge s tim povezane usluge prema zahtjevima korisnika.

Priprema investicijskih projekata

Vobco d.o.o. pruža usluge u poslovima pripreme i provođenja investicijskih projekata. Poslovi obuhvaćaju izradu raznih vrsta analiza i investicijskih programa.

Preuzimanje dioničkih društava (take over)

Vobco d.o.o. pruža usluge osobama koje, sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društva, moraju ili žele objaviti ponudu za preuzimanje dionica ciljanog dioničkog društva. Na temelju sklopljenog ugovora i date punomoći, Vobco d.o.o. u ime i za račun ponuditelja obavlja sve propisane poslove.

Istiskivanje manjinskih dioničara (squeeze out)

Osobama koje su stekle propisani većinski udio u dioničkom društvu i žele provesti postupak istiskivanja manjinskih dioničara sukladno propisima, Vobco d.o.o. pruža uslugu cjelovite provedbe tog postupka u njegovo ime i za njegov račun. Osim savjetodavnog i tehničko – operativnog posla, usluga uključuje procjenu vrijednosti dionice odnosno iznos naknade manjinskim dioničarima koja se predlaže sudu.

Spremni započeti suradnju?

Bilo da već imate strategiju uvođenja novih rješenja ili ste tek u fazi analize vlastitog poslovanja, slobodno nam se obratite za pomoć. Mi vam nudimo pristupačna i personalizirana rješenja za sve vaše potrebe.

Naša snaga

Dugogodišnje iskustvo u poslovima vezanim uz tržište kapitala.

- više od 25 godina poslovanja -

Poslovna rješenja oblikovana prema zahtjevima klijenata.

- fleksibilnost u poslovanju -

Svaki klijent je važan. Nijedan zahtjev se ne odbacuje.

- spremnost na suradnju -